Faldón de Garmiplast

Lege-baldintzak eta pribatutasuna

1. Webgune honen titularraren nortasuna.

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea beteaz, Informazioko eta Merkataritza Elektronikoko Elkartearen Zerbitzuena, jakinarazten diguzu www.garmiplust.com gunearen titularra hau dela:

Sozietatearen izena: GARMIPLAST S.COOP.

IFZ: F01472901

Helbidea: Zuazobidea kalea, 20, 01015 Vitoria-Gasteiz

Helbide elektronikoa garmiplast@garmiplast.com

2. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Webgune honetan sartzeak “Erabiltzaile” bihurtzen zaitu, eta webgunera sartzen zaren unean garmiplast@garmiplast.com, gunean argitaratuta dauden baldintza orokor guztiak, salbuespenik gabe onartu beharko dituzu. Beraz, Erabiltzaileak erabilera-baldintza hauek irakurri beharko ditu webgune honen bitartez eskaintzen diren zerbitzuetan sartuko den bakoitzean eta erabiltzen duenean, gidalerroak alda daitezke eta.

Zentzu horretan, “Erabiltzailea” garmiplast@garmiplast.com gunean zehazten diren zerbitzu eta jardueratan, doakoak zein ordaindutakoak, atzitu, nabigatu, erabili edo haietan parte hartzen duen oro da.

2.1.-Aplikatzearen helburua eta nondik-norainokoa

Erabilera baldintza hauek www.garmiplast.com webgunearen sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dute, eta baita haren edukien erabileraren ondoriozkoak, besteak beste: testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpen eta informazioak, eta jabetza intelektual eta industrialaren inguruko nazioko legeek zein nazioarteko hitzarmenek babestutako lan guztiak.

GARMIPLAST-ek baldintza bereziak ezar ditzake zerbitzu espezifikoak erabili edo kontratatzeko, eta baldintza orokor hauek osagarriak izango dira kasu horietan.

2.2.-Zerbitzuetara sartzeko eta haiek erabiltzeko baldintzak.

a) www.garmillaplast.com zerbitzurako sarbidea librea eta doakoa da. Baina, haren zerbitzu eta eduki batzuk erabiltzeko zerbitzua edo produktua aurretik kontratatu beharra dago, eta GARMIPLASTek kontratatu aurretik zure eskura jarritako baldintza zehatzak aplikatuko dira kasu horietan.

Webgune honetako zerbitzuak erabili nahiko duten adin txikikoek euren gurasoen, tutoreen edo lege-ordezkarien baimena beharko dute horretarako eta, horiek izango dira euren ardura diren adin txikikoek burutzen dituzten ekintzen erantzule bakarrak.

c) Uneoro, Erabiltzaileak lege-baldintzei eta baldintza orokor hauei, indarrean dauden legeei, moral zuzenari eta ordena publikoari eta Interneten oro har onartzen diren arauei jarraituz erabiliko ditu webgune honetako zerbitzuak.

d) Erabiltzaileak ziurtatzen du webgune honetan dauden izena emateko inprimaki guztien bitartez emandako informazio guztia legezkoa dela, zehatza, egiazkoa eta eguneratua. Erabiltzailearen erantzukizuna bakarrik izango da GARMIPLAST-i berehala jakinaraztea emandako informazioan aldaketaren bat egon denean.

e) Erabiltzaileak ezingo du: birusik, programarik edo karaktere-sekuentziarik sartu webgune honen sistema informatikoak kaltetu edo aldatzeko xedearekin; beste erabiltzaileen sarrera oztopatu baliabide gehiegi erabiltzeagatik; webgune honetan datozen datuak publizitate helburuarekin erabiltzea; webgune honetan datozen edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eraldatu edo besteen eskura jartzea; webgune honetan datozen zerbitzuen bitartez jabetza intelektuala, sekretu industrialak, kontratu-konpromisoak, ohore-eskubideak, besteen irudi edo intimitate pertsonala urra ditzaketen ekintzak burutu; lehia desleiala eta bidegabeko publizitatea burutu.

f) garmiplast@garmiplast.com webguneko zerbitzu bat erabili edo kontratatzeko, Erabiltzaileak izena eman beharko balu, bera izango da egiazko eta bidezko informazioa ematearen erantzulea. Izena ematearen ondorioz, Erabiltzaileari pasahitz bat esleituko balitzaio, zerbitzu horietan sartzeko hura behar bezala erabiltzeko eta isilpean gordetzeko konpromisoa hartuko du Erabiltzaileak. Ondorioz, Erabiltzaileak dira jasoko dituzten identifikatzaileen edo pasahitzen zaintzaren eta konfidentzialtasunaren erantzuleak eta beste inori lagako ez dietela, aldi batez edo betiko, adieraziko dute, ezta beste inori sartzen utziko ez dietela ere. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da Erabiltzaileak gaizki erabili duelako edo hark galdu duelako beste norbaitek baimenik gabe pasahitza erabiltzen badu zerbitzuak modu okerren erabiltzea. Pasahitzak lapurtu, galdu edo haietan baimenik gabe sartu badira, Erabiltzailea arduratuko da GARMIPLAST-i berehala jakinarazteaz, hura baliogabe dezan. GARMIPLAST ez da, inola ere ez, erantzule izango baimenik gabe besteen erabileraz, Erabiltzaileak jakinarazpen hori burutzen ez den bitartean.

3. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak.

GARMIPLAST garmiplast@garmiplast.com,osatzen duten elementu guztien jabe intelektuala eta industriala da, marka, izen komertziala edo zeinu bereizlea barne. Adibide gisa, baina ez hauek bakarrik: egilearen eskubideak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logotipoak, testuak, grafikoak, irudiak, argazkiak, soinuak eta webgunean datozen gainerako elementuak.

garmiplast@garmiplast.comwebgunera sartzeak edo hartan nabigatzeak ez du esan nahi uko egiten zaionik GARMIPLAST-en lizentziari, edo hura edo haren zati bat eman edo lagatzen denik Erabiltzaileak jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen gain erabiltzeko.

Horregatik, Erabiltzaileak onartzen dugarmiplast@garmiplast.com, webguneko edukiak edo haien zati bat erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, publikoki jakinaraztea edo bestelako ustiapen moduren bat erabiltzea, GARMIPLAST-eren idatzizko baimen zehatzik gabe, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak urratzeko moduak direla.

www.garmiplast.com gunera internet bidez nahi izan delako transmititu ez den informazio guztia (oharrak, iradokizunak, ideiak, grafikoak, etab.) GARMIPLAST-erenak bakarrik izango dira aurrerantzean eta, ondorioz, haiek erabili ahalko ditu, baina horrengatik ez enpresak berak ez beste inork ez du dirurik jasoko.

4. Erantzukizunak eta bermeak.

4.1. GARMIPLAST-ek ezin du bermatu garmiplast@garmiplast.com,webguneko zerbitzuen eta informazioaren bidezkotasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna edo zehaztasuna, beraz, ez du bere gain hartzen Erabiltzaileak emango dion erabilera okerraren ondoriozko edozein kalte edo galeren erantzukizuna, ezta Erabiltzaileak beste zerbait espero bazuen ere.

4.2. GARMIPLAST-ek adierazi nahi du hartu dituela bere eskura dauden neurri tekniko zein antolaketakoak, teknologiak ahalbidetzen duen heinean, webgunea behar bezala ibil dadin, birusik gabe eta osagai kaltegarririk gabe. Hala ere, ez da honen erantzule izango: (a) www.garmiplast.com webgunean datozen edukien eta zerbitzuen jarraitutasunarena eta erabilgarritasunarena, (b) gerta daitezkeen akatsen zuzenketena eta eduki horietan errorerik ez egotearena; (c) webgunean birusik edo gainerako osagai kaltegarririk ez egotearena; (d) hartu diren segurtasun neurrien menderaezintasunarena; (e) garmiplast@garmiplast.com webgunearen segurtasun-sistemak urratzen dituen edonork eragindako kalte edo galerena.

4.3. Erabiltzailea izango da www.garmiplast.com webgunera bere izenean edo zuzenenean bidalitako jakinarazpenen erantzulea, eta baita webgune horretako eduki eta zerbitzuak gaizki erabiltzearena.

4.4. GARMIPPLAST-ek eskubidea du aldi baterako eta, ezer ere esan gabe, www.garmiplast.com webgunerako sarbidea eteteko mantentze-lanak, konponketak, eguneratzea edo hobekuntzak direla-eta. Posible den heinean, GARMIPLAST-ek bere webgunean emango du aditzera, denbora nahikoarekin, zerbitzuak eteteko aurreikusitako dataren oharra.

4.5. www.garmiplast.com webgunean datozen beste orrietarako estekak beste orri batzuetara eraman zaitzakete eta GARMIPLAST ez da horien erantzule izango, ez baitu haien gaineko kontrolik. Haien xedea beste iturrien erabiltzaileei beste informazio-iturriei buruz informatzea da, beraz, Erabiltzailearen erantzukizuna bakarrik izango da haietan sartu eta haiek jarraitzen dituzten baldintzak onartzea.

4.6. GARMIPLAST ez da Erabiltzaileek euren edukien edo webgunean datozen zerbitzuen erabileraren erantzule izango. Ondorioz, Garmiplastek ez du bermatzen Erabiltzaileek aipaturiko edukiak eta zerbitzuak erabiltzean erabilera-baldintza hauek betetzea edo behar bezala erabiliko dutenik.

5. Pribatutasun-gidalerroak.

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa beteaz, Datu Pertsonalen Babesekoa (DPBL), garmiplast@garmiplast.com, webgunearen bitartez emandako datu pertsonalak konfidentzialtasunez erabiliko ditugula jakinarazten dizugu, eta GARMIPLASTen fitxategi automatizatu batean gordeko direla, zeinak helbidea Zuazobidea kalea, 20, 01015 Vitoria-Gasteiz duen, eta Espainiako Datuen Babeserako Agentzian erregistratuta dagoena (www.agenciaprotecciondatos.org).

Datu pertsonalak biltzeko inprimakiak dauden orrietan adierazten den helburuarekin erabiliko dira zure datu pertsonalak. Gainera, zure eskakizunari erantzuteko eta zuretzat interesgarria izan daitezkeen gure jardueren berri bidaltzeko gorde ahalko ditugu (ohiko bidez edo posta elektronikoz) aurkakoa adierazten duzun arte.

Gainera, DPBLk aurreikusten duena beteaz, datuetan sartzeko, haiek zuzentzeko, baliogabetzeko eta haien erabileraren aurka agertzeko eskubidea duzu. Horretarako, gutun ziurtatua edo baliokidea bidali hura jaso dela egiaztatu ahal izateko, zure Nortasun Agiriaren fotokopia batekin batera, helbide honetara: Zuazobidea kalea, 20, 01015 Vitoria-Gasteiz.

Izen emate elektronikoko inprimakietan datozen derrigorrezko eremuak beteko ez balira, baliteke GARMIPLASTek eskakizun horri ez erantzutea.

GARMIPLAST-ek ez du inola ere ez saltzen, lagatzen, alokatzen edo transmititzen Bezero edo Erabiltzaileen daturik inori.

GARMIPLAST-i emandako Datu Pertsonalak egiazkoak direla bermatuko du Erabiltzaileak eta haietan aldaketaren bat balego, bere ardura izango da hura jakinaraztea. Erabiltzailea izango da inprimakietako datuak okerrak, nahasiak, osatu gabeak edo eguneratu gabeak direlako sortutako kalte edo galera, zuzena edo ez, gertatzearen erantzule bakarra. Erabiltzaileak ezingo ditu sartu beste inoren datu pertsonalak sartu pribatutasun-gidalerro honetan datorrenari buruz informatu eta haren baimena lortu gabe. Bera izango da sartze horren erantzule bakarra.

GARMIPLAST-ek emandako zerbitzu batzuek datu pertsonalen arloan dauden aurreikuspen espezifikoak dituzten baldintza zehatzak izan ditzakete, eta kasu bakoitzari baldintza bereziak aplikatuko zaizkio, ondorioz. Baldintza berezietan arautu ez den guztiari pribatutasun-gidalerro honetan bildutako baldintza orokorrak aplikatuko zaizkio.

Haurrei eta 18 urtetik behera dutenei jakinarazten zaie gurasoen edo tutoreen baimena beharko dutela GARMIPLAST-eren webgunean datu pertsonalak emateko.

GARMIPLAST-ek hartu ditu datu pertsonalak baimenik gabe aldatzea, galtzea, erabiltzea edo haietan sartzea saihesteko beharrezkoak diren neurriak. Beti ere teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta haien arriskuaren arabera, giza ekintzaren ondorioz edo bide fisiko edo naturalaren bitartez. Izan ere, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun neurriak ez direla guztiz erasoezinak.

Webgune honetan datozen inprimakiak betetzeak Erabiltzaileak bere datu pertsonalak aipaturiko GARMIPLAST-eren fitxategian sartzeko baimena ematen duela esan nahi du, adierazi diren helburuarekin.

6. Iraupena eta aldaketak.

6.1. GARMIPLAST-ek eskubidea du sartzeko baldintza orokorrak, erabat edo zati batean, aldatzeko. Aldaketak garmiplast@garmiplast.com. webgunean jakinaraziko ditu. Gainera, beharrezkoak iruditzen zaizkion aldaketak egin ahalko ditu webgunean, eta eskaintzen dituen edukietan eta zerbitzuetan aldaketak egin, gauzak kendu edo gehitu ahalko ditu, eta baita haiek eskaintzeko edo kokatzeko modua ere. Ondorioz, Erabiltzailea www.garmiplast.com webgunera sartzen den unean argitaratu diren baldintza orokorrak egongo dira indarrean, beraz, Erabiltzaileak aldika irakurri beharko ditu erabilera-baldintza horiek.

6.2. Baldintza orokorretan adierazitakoaz gain, GARMIPLAST-ek bukatutzat eman dezake edo eten dezake, nahi duenean eta aurretik ezer esan gabe, orrirako sarbidea, eta Erabiltzaileak ezingo du kalte-ordainik eskatu horrengatik.

7. Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzio eskuduna.

GARMIPLAST-eren eta Erabiltzailearen artean ezarritako harremanak aplikatuko den legearen eta indarrean dagoen jurisdikzioari buruzko araudiko baldintzetan oinarrituko dira. Izan ere, araudiak foru batera atxikitzeko aukeraren bat aurreikusiz gero, GARMIPLAST-ek eta Erabiltzaileak haiei dagozkien beste foruei uko egingo diete, eta Gasteizko hiriko Epaitegietara eta Auzitegietara zuzenduko dira.

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu bertan bisitarien jarraipena egiteko, erabiltzaileen esperientzia eta errendimendua hobetzeko. Webgune hau erabiltzean, zure gailuan cookie-ak gordetzea baimentzen duzu. Gehiago jakitea

Onartu